Cleaner C-1000


Czyściwo Celaner C-1000 jest produktem wykonanym w 100% z celulozy koloru białego. Jego wysoka absorpcja i wydajność pozwala na uzyskanie maksimum efektywności przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. Dodatkowym auttem zwiększającym jego atrakcyjność i ekonomiczność jest perforacja co 31,5cm, wymuszająca niejako na użytkowniku dozowanie czyściwa w odcinkach niezbędnych do użycia.

Czyściwo papierowe
z perforacją, 100% celulozy
rozmiar: 260 x 330m
długość: 1000mb
waga: 6,65kg
jednowarstwowe, niskopylne
toleranca specyfikacji +/-5%


Zastosowanie
Czyściwo "Cleaner C-1000" jako artykuł uniwersalny obejmuje szerokie spektrum działań i znajduje swoje zastosowanie m.in w:
- zakładach przemysłowych (przy produkcji i związanych z nią nieczystościach, uzuwanie odpadów produkcyjnych),
- laboratoriach (usuwanie płynów i substancji powstałych w trakcie badań),
- gastronomii (usuwanie nieczystości, mycie blatów, lad, stołów, maszyn i urządzeń oraz powierzchni szklanych takich jak lustra, półki, lodówki, chłodnie),
- warsztatach mechanicznych (do usuwania olejów i smarów)
- remontach budowlanych (przy obróbce wykończeniowej),
- myciu i sprzątaniu (wycieranie i mycie powierzchni z użyciem chemii domowej i przemysłowej takiej jak podłogi, szyby, drzwi, meble),
- i inne